פתרונות לטיפול במערכות מים ושפכים וממוקדת בתעשייה הפארמצבטית, בתעשית המזון, בתעשייה הכימית ובתחנות כח

חברת YWT ישראל חרתה על דגלה מעטפת של שירותים הכוללים, תפעול וטיוב של מערכות מים, שפכים, אנרגיה וקירור. שירותים אלו נועדו להוביל להתייעלות אנרגטית ומשמעותית של משאבים בקרב מפעלים מכל הסקטורים. החברה פועלת למתן פתרונות מתקדמים והובלת טכנולוגיות וחדשנות במערכות מים ושפכים, תוך מיקוד במתן חיסכון בתשומות, והתבוננות על כלל צרכני המים והשפכים המצויים בחצר הלקוח.

מחזור מים
השבת זרמי נקז ,טיובם והשבתם לצורכי תהליך או כמי תוספת לצרכנים במפעל. התבוננות רחבה על כלל צרכני המים. התאמת מערכותת ניטור ובקרה להבטחת יעילות התהליך.
ROI מהיר

קירור

מונעי משקעים

מונע קורוזיה

מוצרים משולבים
מניעת התפתחות ביולוגית
בקרה אופטימלית

שפכים
התאמת כימיקלים הנדרשים להבטחת איכות השפך ועמידה בדרישות ובתקנים של משרד הבריאות ואיכות הסביבה
מונעי קצף לרצף מיטבי של התהליך
ניטור והבקרה הנדרשים להבטחת איכות השפך

השבת אנרגיה
ניצול מקסימלי של קיטור מעבה לצרכי המפעל, התייעלות אנרגתית וניצול חום לצורכי תהליכים במפעל. ניטור ובקרה אופטימליים לפיקוח מיטבי של התהליך.

קיטור
התאמת איכות המים למערך הקיטור (נמוך,בינוני, גבוה
מניעת משקעים וקורוזיה בפאזת הדוד ובמערך הקיטור
התאמת מערך קדם להבטחת איכות המים והגנה על רכיבי המערכת. התאמת מערכות מינון ובקרה באוטומציה מלאה ויעילות מיטבית

אוסמוזה \ שרפים
תכנון והקמת מתקני התפלה
ריכוך ודמינרליזציה מערכות שרפים
מערכות מי 
EDI

מי כניסה (רשת \ באר \ קולחין)

מי ההזנה לצרכני המים במפעלים רבים הנם מסוגים שונים: מי רשת, מי באר, מי קולחין, ולעיתים תמהיל של הללו. אשר איכותם שונה בהיבט תכולת המלחים.

סגורות \ סמי סגירה
מונע משקעים
מונע קורוזיה
מונע התפתחות ביולוגית
מערך מינון
מערך סינון

מי תהליך
בקרה וניטור
התאמת צרכים ומגבלות
 לטובת מחזור המים
טיוב המים

מחזור נקז

השבת זרמי נקז ,טיובם והשבתם לצורכי תהליך או כמי תוספת לצרכנים במפעל.

התבוננות רחבה על כלל צרכני המים.

התאמת מערכות ניטור ובקרה להבטחת יעילות התהליך.
ROI מהיר

קירור

מונעי משקעים

מונע קורוזיה

מוצרים משולבים
מניעת התפתחות ביולוגית
בקרה אופטימלית

שפכים
התאמת כימיקלים הנדרשים להבטחת איכות השפך ועמידה בדרישות ובתקנים של משרד הבריאות ואיכות הסביבה
מונעי קצף לרצף מיטבי של התהליך
ניטור והבקרה הנדרשים להבטחת איכות השפך

השבת אנרגיה
ניצול מקסימלי של קיטור מעבה לצרכי המפעל, התייעלות אנרגתית וניצול חום לצורכי תהליכים במפעל. ניטור ובקרה אופטימליים לפיקוח מיטבי של התהליך.

קיטור
התאמת איכות המים למערך הקיטור (נמוך,בינוני, גבוה
מניעת משקעים וקורוזיה בפאזת הדוד ובמערך הקיטור
התאמת מערך קדם להבטחת איכות המים והגנה על רכיבי המערכת. התאמת מערכות מינון ובקרה באוטומציה מלאה ויעילות מיטבית

אוסמוזה \ שרפים
תכנון והקמת מתקני התפלה
ריכוך ודמינרליזציה מערכות שרפים
מערכות מי 
EDI

מי כניסה (רשת \ באר \ קולחין)
מי ההזנה לצרכני המים במפעלים רבים הנם מסוגים שונים: מי רשת, מי באר, מי קולחין, ולעיתים תמהיל של הללו. אשר איכותם שונה בהיבט תכולת המלחים.

סגורות \ סמי סגירה
מונע משקעים
מונע קורוזיה
מונע התפתחות ביולוגית
מערך מינון
מערך סינון

מי תהליך
בקרה וניטור
התאמת צרכים ומגבלות
 לטובת מחזור המים
טיוב המים

x

תועלות ללקוח

מתן מענה תפעולי מלא למערכות הקירור : Outside & Inside באמצעות הסינרגיה בין החברות YWCT ו-YWT .

בניית תכנית טיפול ייחודית להתמודדות עם תהליכי שיקוע, קורוזיה והתפתחות ביולוגית, כולל אספקת אחריות לרכיבי הציוד הנלווה.

התייעלות בעלויות המים, הנקז והאנרגיה.

תפעול מי הקירור / הקיטור

אופטימום טכנו – כלכלי בהיבט צריכות המים, האנרגיה עלויות תפעול, תוך כדי התמודדות יעילה להבטחת איכות המים

מתן ענה מקצועי לחדירות תהליכיות

Trouble Shooting

יצירת פתרון אופטימלי

ע“י היכרות מקצועית ומעמיקה של יחידות הקצה בחצר הלקוח

מחזור מים ויצירת שימוש מושכל

בספיקות המים ואיכותם בחצר הלקוח

אם ברצונך לברר פרטים נוספים, אנא צור איתנו קשר בטלפון, או באמצעות טופס הבקשה המקוון שלנו.