מחזור מים

בשנים האחרונות גברה המודעות לחיסכון במים ונושא המודעות לשפכים בתעשייה. מפעלים וותיקים וחדשים החלו בפעולות התייעלות להקטנת צריכת המים, קרי, תכנון ובקרה, שימוש חוזר במים תוך הכנסת טכנולוגיות חדשות.

כל קוב מים שזורם לביוב מחייב, לרוב, טיפול קדם בשפכים ורכישה של מי רשת נוספים. מחזור המים חוסך תשומות רבות ומונע חיכוך מיותר עם הרגולציה הסביבתית. היכולת לקחת נקז ממערכת אחת, לטייב , ולספק אותה  כמי הזנה למערכת אחרת, מאפשרת חיסכון משמעותי בתשומות התפעול באתר.

יתרונה של YWT הוא בראייתה המערכתית את צרכני המים והשפכים במפעל ורקיחת פתרון מיטבי ו- ROI מהיר. 

אם ברצונך לברר פרטים נוספים, אנא צור איתנו קשר בטלפון, או באמצעות טופס הבקשה המקוון שלנו.