קיטור

דודי קיטור משמשים להעברת אנרגיית חום בתהליכי יצור. חימום מים לטמפרטורה גבוהה יוצר לחץ אדים המאפשר שימוש באנרגיה הנוצרת למטרות שונות. דודי הקיטור נמצאים בשימוש בתעשיות השונות ובתחנות כח. קיימת הבחנה בין סוגי מערך הקיטור עי קטלוגם לשלושה  3 סוגי לחצים: נמוך, בינוני וגבוה. גישות הטיפול השונות הקיימות למערכות הקיטור מותאמות לאיכות המים, לחץ המערכת וגישת הטיפול הנדרשת בהתאם לדרישות היצרן וצרכי האתר.

הטיפול במערך יצור הקיטור מתייחס לכל מסלול המים והקיטור במערכת  החל ממי ההזנה , מי התוף וכלה בקיטור המתעבה. יש להבטיח מניעת משקעים בתוף , מניעת נוכחות חמצן מומס למערכת בין אם באמצעים מכאניים (דיארטור) ובין אם באמצעים כימיים (לוכדי חמצן) או שילובם יחד. והבטחת מניעת קורוזיה במערך הקיטור (תרכובות נדיפות ). 

אם ברצונך לברר פרטים נוספים, אנא צור איתנו קשר בטלפון, או באמצעות טופס הבקשה המקוון שלנו.